Câu cá suối kiếm mồi nhậu xem khai mạc World Cup 2018

Câu cá suối kiếm mồi nhậu xem khai mạc World Cup 2018

Chờ đợi 4 năm một lần mới có World cup,tranh thủ được nghỉ chạy đi câu cá suối kiếm mồi nhậu các bác ạ
Hôm nay buổi câu may mắn rính hai con cá Chày Đất to. cá Mương suối cũng được nhiều. cá Rô Mó thì to luôn.
Tha hồ mồi nhậu xem world cup rồi các bac.!