Nga lập vùng cấm bay dịp World Cup 2018

Nga lập vùng cấm bay dịp World Cup 2018

Nga sẽ thiết lập thêm các khu vực cấm bay trong thời gian tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup 2018. Việc hạn chế sử dụng không phận này là một phần trong công tác đẩm bảo an ninh của nước chủ nhà.